(7) Berlīne - Rīga [C80]
Starppilsētu mačs-1.partija, 19061.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Nxe4 6.d4 exd4
Teoretisks jaunums, kuru atradis prof. Dr. P.Bols, Rīgā, un kurš toreiz šaha pasaulē izsauca lielu ievērību. Vēlāk par šo variantu daudz polemizēts, tomēr galīgas skaidrības par to vēl nav.

7.Re1 d5 8.Nxd4
[Vai še 8.Bg5 būtu labāks turpinājums, ir šaubīgi. Tiklab pēc 8...Qd6! , kā arī pēc f7-f6 rodas sarežģīti stāvokļi, kas labvēlīgi drīzāk melnajiem.. Pēc teksta gājiena baltie draud nevien f2-f3, bet arī Zxc6. Kā pret to lai reaģē melnie?]

8...Bd6!
Ar šo pretuzbrukumu melnie tiek pāri visām klizmām. [Nepietiekoši būtu 8...Be6 9.Nxc6 Qd7 10.c4! dēļ.]

9.Nxc6 Bxh2+ 10.Kh1
! [Pēc 10.Kxh2 Qh4+ melnajiem būtu jāapmierinās ar mūžīgo šahu.; Ja turpretim baltie turpinātu 10.Kf1 , tad notiktu 10...Qh4 ! Tālākā norise varētu būt: 11.Nd4+ (11.Be3 0-0 12.Nd4 (ja 12.Qxd5 , tad 12...Be6 un Lc4+) 12...Bg4 13.Nf3 Qh5 14.c3 (jeb arī 14.c4 Rad8 15.c5 Be5 ) 14...b5 15.Bc2 c5 16.Nbd2 Rfe8 ; 11.Bg5 Qxg5! 12.Qxd5 Qxd5 13.Nb4+ Kd8 un melnajiem būtu viens plusbandinieks.) 11...b5 ! 12.Be3 0-0 13.Nf3 Qh5 14.Bb3 c6 ! 15.Nxh2 Qxh2 16.Qf3 (vai 16.f3 Bh3 ) 16...h5 17.Bf4 Qh1+ 18.Ke2 Qh4 19.Bg3 Qe7 ! 20.Kf1 Re8 21.Kg1 Ng5 un melnie uzvar.]

10...Qh4 11.Rxe4+
Citu turpinājumu baltajiem nav.

11...dxe4 12.Qd8+ Qxd8 13.Nxd8+ Kxd8 14.Kxh2
Diagram # Kā no diagramas redzams, melnajiem palicis tornis un divi bandinieki pret divām vieglām figūrām, bet baltajiem ir labāk attīstams stāvoklis. Pozicija šķiet abām pusēm līdzvērtīga.

14...Be6 15.Be3
[Var viegli pārliecināties , ka 15.Nc3 būtu priekšlaicīgs. 15...c5 dēļ, jo laidnis a4 tiktu iesprostots.]

15...f5 16.Nc3 Ke7 17.g4
!

17...g6 18.g5
!

18...Rag8
! Vienīgais, lai atbrīvotos no aplenkuma, jo visi citi torņa gājieni būtu nepietiekoši. Melnie piedāvā kvalitāti, lai iegūtu svarīgo bandinieku g5.

19.Bd4
[še jājautā, vai baltajiem nebija labāki bandinieku g5 ar Tg1 turēt, jeb arī 19.Kg2 spēlēt, lai pēc 19...h6 20.gxh6 g5 turpinātu ar 21.Rh1 Balto spēle tad būtu ļoti stipra.]

19...h6 20.Bf6+ Kf7 21.Bxh8 Rxh8 22.Rd1
! šķietami labākais turpinājums. [Pēc vilinošā 22.gxh6 melnie atbildētu 22...c5 . Ja tagad 23.a3! c4 24.b4 b5 un melnajiem tiklab pēc 25.Bxb5 kā arī Zxb5 būtu labas izredzes.]

22...hxg5+ 23.Kg2 Kf6!
[Nebija viegli partiju pareizi turpināt. Piem.: 23...g4 24.Bb3 Bxb3 25.axb3 Ke6! 26.Nd5 Rh7 27.Nf4+ Kf6 28.Rd8 dotu melnajiem ļoti neērtu spēli.]

24.Bb3
[Ja tagad 24.Nd5+ , tad 24...Ke5! 25.Nxc7 (25.Ne7? Rh6! ) 25...Bc4 un laidnis pār e2 nokļūst uz f3. 26.Rd2 šo manervu neaizkavētu, jo pēc 26...f4 27.Bb3 melnie tomēr spēlētu 27...Be2! ]

24...Bxb3 25.axb3 Ke6 26.b4 Rh7 27.Ne2 Rd7 28.Nd4+ Kf6 29.c3 c6
? Tas nav stiprākais un nozīmē vismaz tempa zaudējumu, atbrīvojot balto tornim lauciņu d6.

30.Rh1 g4 31.Rh8 Re7 32.Ne2 Rd7 33.Nd4 Re7 34.Rf8+ Kg7 35.Rd8 f4 36.Rd6 Kf7 37.Nc2 Re6 38.Rd7+ Re7 39.Rd6 Re6
Melnajiem jāapmierinas jau ar neizšķirtu.

40.Rd1 Kf6 41.c4
? Laupa balto figūrām atbalsta punktu d4.

41...Re7 42.Rd4 Kg5 43.Rd6 e3! 44.f3
[Uz 44.fxe3 melnie atbildētu 44...f3+ 45.Kf2 (45.Kg1 ; 45.Kg3 ) 45...Rh7! ]

44...e2 45.Ne1 g3 46.b5 Rh7 47.bxc6 bxc6 48.Re6
[Pēc 48.Rxc6 Rh2+ 49.Kg1 Rf2 baltais zirdziņš ietu zudumā.]

48...Rh2+ 49.Kg1 Rf2 50.Nc2 Rxf3 51.Rxe2 Rd3
[Pietiekošs bija arī tūlītējs 51...Rb3 ]

52.Ne1 Rb3 53.Rd2 f3 54.Nd3 a5
Baltie padevās, jo pēc

55.Rd1 Kf5
(jāaizkavē Ze5) melnie draud nomainīt a bandinieku uz a3 un tad viņu tornis pār a2 nokļūst uz h2, kam seko f2+. 0-1