LKF logo

LATVIJAS 13. KORESPONDENCŠAHA ČEMPIONĀTS

THE 13th LATVIAN CHAMPIONSHIP


1983.-1984.gads 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P V
1 Gunārs Himlers (Rīga)   1 ½ ½ 0 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 10 1
2 Jānis Vitomskis (Rīga) 0   1 ½ 1 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 9 2
3 Fjodors Feldmuss (Rīga) ½ 0   ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 9 3
4 Jurijs Sokolovs (Rīga) ½ ½ ½   ½ 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 8,5 4
5 Māris Auziņš (Lubāna) 1 0 ½ ½   ½ 0 1 0 1 1 0 1 1 1 8,5 5
6 Juris Priedītis (Jaunjelgava) ½ 0 ½ 0 ½   ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 8,5 6
7 Antons Ķikusts (Rīga) 0 1 1 ½ 1 ½   0 ½ 0 ½ 1 ½ 1 ½ 8 7
8 Omārs Paegle (Rīga) 0 ½ 0 1 0 0 1   ½ 1 1 1 0 1 1 8 8
9 Jānis Mileika (Jēkabpils) ½ ½ ½ 0 1 ½ ½ ½   ½ 0 ½ ½ 1 1 7,5 9
10 Jānis Koleda (Tukums) ½ 0 ½ ½ 0 0 1 0 ½   ½ ½ 1 0 ½ 5,5 10
11 Juris Saksis (Limbaži) 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 1 ½   0 ½ 1 1 5,5 11
12 Konstantīns Makņa (Krāslava) 0 0 0 ½ 1 0 0 0 ½ ½ 1   1 ½ 0 5 12
13 Aivars Stašāns (Rīga) 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0   ½ 1 4,5 13
14 Imants Āboliņš (Rīga) 0 1 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ½ ½   ½ 4 14
15 Mintauts Zaklauskis (Cēsis) ½ 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 0 ½   3,5 15

LKŠF 12.čempionāts LKŠF 14.čempionāts