LKŠF logo

LATVIJAS 6. SIEVIEŠU KORESPONDENCŠAHA ČEMPIONĀTS

THE 6th WOMEN LATVIAN CHAMPIONSHIP


1985.-1987.gads 1234567891011121314PV
1 Anna Krastiņa (Saldus r.) 0111111111111121
2 Marina Siliņa (Cēsu r.)1 10½½11111111112
3 Ludmila Dinkina (Rīga)00 1½1½1111111103
4 Skaidrīte Korne (Rēzekne)010 0111111111104
5 Rita Rūtiņa (Aizpute)0½½1 01½111½1195
6 Anita Drulle (Rīga)0½001 01½11½117,56
7 A. Priedeslaipa (Talsu r.)00½001 010½11167
8 A. Petrovska (Gulbenes raj.)0000½01 0½111168
9 J. Bočkāne (Rīga)00000½01 011115,59
10 Z. Jančinska (Ventspils)0000001½1 ½½½1510
11 V. Raiskuma (Rīga)000000½00½ 111411
12 Aija Dejus (Liepājas raj.)0000½½000½0 113,512
13 I. Garā (Gulbenes raj.)000000000½00 11,513
14 J. Pasinkova (Liepāja)0000000000000 014

▲ TABULAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9